CƯỚC TBN (SPAIN) 500M

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: CƯỚC TBN (SPAIN) 500M
Made in China
- Dây phù hợp với các thể loại câu từ câu lục hay lance hoặc câu sông, đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất cho dân câu.
- Chất liệu Nylon

- Dùng làm dây trục hoặc dây linh
 

Giá sản phẩm
60.000 VNĐ
Mã sản phẩm
( Còn hàng )

Thông số kỹ thuật

Hình ảnhSản phẩmCodeDia.(mm)Spool (m)ColorLB TestKG TestJapan #Tình trạngGiá
(VNĐ)
Số lượngAction
CƯỚC TBN (SPAIN) # 1.0 DCQC02244Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 1.5 DCQC02245Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 2.0 DCQC02246Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 2.5DCQC02247Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 3.0DCQC02248Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 3.5DCQC02249Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 4.0DCQC02250Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 4.5DCQC02251Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 5.0DCQC02252Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 6.0DCQC02253Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 7.0DCQC02254Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 8.0DCQC02255Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 9.0DCQC02256Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 10.0DCQC02257Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 11.0DCQC14504Còn hàng60.000
Mua hàng
CƯỚC TBN (SPAIN) # 12.0DCQC14505Còn hàng60.000
Mua hàng
Chat với Shop