Sản Phẩm

Trang

Cần Noeby Seabass: NBB 822MH ( Infinite 10-45g )
GIÁ : 1.685.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cần Noeby Seabass: NBB 902H ( Infinite 20-70g )
GIÁ : 1.955.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cần Noeby Bass: NBBF 802M ( Leisure 7-28g )
GIÁ : 785.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cần Shimano Holiday Pack 30
GIÁ : Liên hệ
( Còn hàng )
Cán Vợt Daisy Team
GIÁ : 460.000 VNĐ
( Còn hàng )
Fao đèn đơn # 18,5cm
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
Fao đèn đơn # 13,5cm
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
Fao đèn đơn # HT 17cm
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
Fao đèn đơn # 13cm
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cần Daiwa 938211: Prime Surf T30-450W
GIÁ : 2.300.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 3 BKK: BT632 - MT
GIÁ : 75.000 VNĐ
( Còn hàng )
Máy Shimano Baitrunner 12000 D
GIÁ : Liên hệ
( Còn hàng )
Mồi giả : Lethal VIB 55 (12g-55mm )
GIÁ : 135.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Crank 50MR ( 8,5g-50mm )
GIÁ : 135.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : MAZZY FROG ( 12g-40mm )
GIÁ : 190.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : MAZZY FROG ( 12g-40mm )
GIÁ : 135.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : Henoji Fighter MD ( 3,5g-35mm )
GIÁ : 185.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả : KOZO SPIN 12
GIÁ : 150.000 VNĐ
( Còn hàng )
Gamakatsu BURI SPECIAL
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop