Xả Hàng Tồn Kho

Trang

CF Tandem: Liquid Colour 75 ml
GIÁ KM : 30.000 VNĐ
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem: Top Edition #150ml
GIÁ KM : 115.000 VNĐ
GIÁ : 230.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem: Super Feed Sticky Dip #100ml
GIÁ KM : 30.000 VNĐ
GIÁ : 140.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem 12403 - IMP Krill Powder 200g
GIÁ KM : 30.000 VNĐ
GIÁ : 198.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem 12405: IMP Yeast Extract Powder 100g
GIÁ KM : 30.000 VNĐ
GIÁ : 175.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem 12400: IMP Soluble Fish Protein Extract 200g
GIÁ KM : 93.000 VNĐ
GIÁ : 185.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem 12402: IMP Powder Food Liver 200g
GIÁ KM : 128.000 VNĐ
GIÁ : 255.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi Tandem 12390 - Fish feed Oil 500 ml
GIÁ : 198.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem 12407: IMP Carp Molasses 500 ml
GIÁ KM : 50.000 VNĐ
GIÁ : 100.000 VNĐ
( Hết hàng )
CF Tandem: Attract Powder Dip #100g
GIÁ KM : 60.000 VNĐ
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem: Attract Booster #300ml
GIÁ KM : 70.000 VNĐ
GIÁ : 140.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem: Attract Activator #500ml
GIÁ KM : 70.000 VNĐ
GIÁ : 140.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem: Super Feed Sticky Booster #300ml
GIÁ KM : 88.000 VNĐ
GIÁ : 175.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem: Attract Dip #100ml
GIÁ KM : 58.000 VNĐ
GIÁ : 115.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem: Attract Gel #200ml
GIÁ KM : 55.000 VNĐ
GIÁ : 115.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem: Flavour #70ml
GIÁ KM : 99.000 VNĐ
GIÁ : 198.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước PLINE 150m Xanh: CXXFG
GIÁ KM : 100.000 VNĐ
GIÁ : 150.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước PLINE 100m Đỏ: CXXFC
GIÁ KM : 100.000 VNĐ
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
CF Tandem 12404: IMP Belachan Powder 200g
GIÁ KM : 120.000 VNĐ
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước PLINE 274m Xanh: CXXFG
GIÁ KM : 150.000 VNĐ
GIÁ : 150.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop