Mồi Câu

Trang

CRYSTAL MINNOW EGI (S) F1027 KBLS
GIÁ : 230.000 VNĐ
( Còn hàng )
CRYSTAL MINNOW EGI (S) F1027 LSCA
GIÁ : 230.000 VNĐ
( Còn hàng )
SASHIMI 3D MAGNUM DD (F) R1073 CPOB
GIÁ : 470.000 VNĐ
( Còn hàng )
SASHIMI 3D MAGNUM DD (F) R1073 CPFF
GIÁ : 470.000 VNĐ
( Còn hàng )
SASHIMI BONITA (S) F1057 CHYT
GIÁ : 950.000 VNĐ
( Còn hàng )
SASHIMI BONITA (S) F1057 CHBM
GIÁ : 950.000 VNĐ
( Còn hàng )
SASHIMI 3D SQUIRT (F) R1069 CPHP
GIÁ : 430.000 VNĐ
( Còn hàng )
SASHIMI DEEP CRANK (F) R1062 CGTS
GIÁ : 230.000 VNĐ
( Còn hàng )
SASHIMI 3D SQUIRT (F) R1069 CPPL
GIÁ : 430.000 VNĐ
( Còn hàng )
SASHIMI BULL (F) F989#CCYT
GIÁ : 950.000 VNĐ
( Còn hàng )
Nhái Giả DAISY # F004
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
Nhái Giả DAISY # F003 ( 50mm - 10g )
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
Nhái Giả DAISY # F002 ( 60mm - 11g)
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
Nhái Giả DAISY # F001 ( 40mm - 7g )
GIÁ : 55.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả orochi
GIÁ : 25.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả CICADA
GIÁ : 25.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả FISH SENSE
GIÁ : 27.000 VNĐ
( Còn hàng )
BAY SEABASS PLUGS LATES ZW - SP ( NC OCHI AYU )
GIÁ : 430.000 VNĐ
( Hết hàng )
Mồi JIG JIBA # 60 GR
GIÁ : 180.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi JIG JIBA # 60 GR
GIÁ : 160.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop