LURE FACTORY

Mồi giả Bass Vib – Orochi #7g
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi giả Bass Vib – Orochi #3.5
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi Giả Common Frog Gray Brown
GIÁ : 145.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi Giả Baby Frog Orange
GIÁ : 145.000 VNĐ
( Còn hàng )
Nhái giả LF Kumi Orange
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
Nhái giả - Let's Go V6 # 8.5g - 4.5cm
GIÁ : 140.000 VNĐ
( Còn hàng )
Mồi Giả SMN OT-190J
GIÁ : 500.000 VNĐ
( Còn hàng )
Nhái Giả Jump King 45#45mm - 9g
GIÁ : 220.000 VNĐ
( Còn hàng )
Nhái giả - Big Eyed Frog
GIÁ : 100.000 VNĐ
( Hết hàng )
Nhái giả - Let's Go V8 # 8.0g - 4.5cm
GIÁ : 140.000 VNĐ
( Còn hàng )
Nhái giả - Poison Pop
GIÁ : 190.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chat với Shop