Lưỡi Đơn

Trang

Gamakatsu BURI SPECIAL
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 1 HR 2106002000 Keen Power For Giant
GIÁ : 65.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Keiryu hari - Kawa-mushi SLIM
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: GRAN GURUTEN HARI #Xanh
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola hook IK-STYLE
GIÁ : 160.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Light Jig Assist X-SHORT AmiEbi (Pink)
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook SK TWIN
GIÁ : 150.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook MEDIUM Short
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola hook SK-STYLE #3/0
GIÁ : 140.000 VNĐ
( Còn hàng )
Seriola Assist Hook TAI RABA Kabura Support 45mm
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook MEDIUM Long
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook IK-STYLE Short
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook IK-STYLE Long
GIÁ : 130.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Light Jig Assist X-SHORT Shirasu (White)
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
Seriola Assist Hook Tachi-Uo Assist TYPE 2 #M
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook DANCER ASSIST
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Keiryu Ito-tsuki Kiji Budou
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop