Lưỡi Câu

Trang

L1 Varivas: Gran Max Ishidai Uni-Magani
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Keiryu hari - Kiji Budou
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Zeek ABL MADAI GOLD
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Keiryu hari - Regie
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Zeek ABL Kawahagi (Hage-type)
GIÁ : 65.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Zeek ABL Kawahagi #6
GIÁ : 65.000 VNĐ
( Hết hàng )
L1 Varivas: Gran Keiryu hari (Ikura)
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Hết hàng )
L1 Varivas: GRAN GURUTEN HARI #Xanh
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi VRV - HM Jig Head Genten
GIÁ : 105.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi VRV - Nogales Second Bite Monster
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi VRV - Hooking Master Versatile Finess
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi VRV - Hooking Master Ring Offset
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi VRV - Nogales Hooking Master Light
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 # KOMAISU - Vàng / Phản Quang
GIÁ : 24.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 1 Yoshikawa # 2
GIÁ : 35.000 VNĐ
( Hết hàng )
L1 Thẻo Sabiki
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1-Thẻo # QF-KIM TUYẾN
GIÁ : 25.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1-Thẻo #OCEAN FLY Kim Tuyến #10
GIÁ : 25.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1-Thẻo #SX-RỌ SẮT
GIÁ : 15.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1: KOMAISU V (YLF-081)
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop