Lưỡi Câu

Trang

L1 Varivas: Seriola Assist Hook WING FLASH
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Sakura Masu ProSelect
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran GP Ishidai
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: GRAN OKAME HARI, SILVER
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook Medium VALUE PACK Long
GIÁ : 195.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Max Ishidai Kuchi Jiro
GIÁ : 210.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Max Ishidai Bafun Uni #16
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Max Ishidai Akagai-Yadokari #15
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Max Ishidai Uni-Magani
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Keiryu hari - Kiji Budou
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Zeek ABL MADAI GOLD
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Keiryu hari - Regie
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Zeek ABL Kawahagi (Hage-type)
GIÁ : 65.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Zeek ABL Kawahagi #6
GIÁ : 65.000 VNĐ
( Hết hàng )
L1 Varivas: Gran Keiryu hari (Ikura)
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Hết hàng )
L1 Varivas: GRAN GURUTEN HARI #Xanh
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi VRV - HM Jig Head Genten
GIÁ : 105.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi VRV - Nogales Second Bite Monster
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi VRV - Hooking Master Versatile Finess
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi VRV - Hooking Master Ring Offset
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop