Lưỡi Câu

Trang

L1 Varivas: Keiryu Ito-tsuki Ikura H
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook HINERI Short
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Zeek ABL CHINU Ito-tsuki
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook HINERI Long
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook ST-STYLE
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Twin Assist Hook HEAVY
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: GRAN ZEEK ABL Chinu NS BLACK
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: GRAN ZEEK ABL Chinu GOLD
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook HEAVY Short
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook Medium VALUE PACK Short
GIÁ : 180.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook HEAVY Short&Long
GIÁ : 195.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook HEAVY Long
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook WING FLASH
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Sakura Masu ProSelect
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran GP Ishidai
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: GRAN OKAME HARI, SILVER
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Seriola Assist Hook Medium VALUE PACK Long
GIÁ : 195.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Max Ishidai Kuchi Jiro
GIÁ : 210.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Max Ishidai Bafun Uni #16
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
L1 Varivas: Gran Max Ishidai Akagai-Yadokari #15
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop