Lưỡi Câu

Trang

Lưỡi 1 Gamakatsu 66804-60-0: Kue ( Moroko ) Tin
GIÁ : 238.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lăng xê đĩa - TQ
GIÁ : 15.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 3 BKK Fangs
GIÁ : 155.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 3 BKK - 6071 - 4X - HG
GIÁ : 185.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 1 BKK - 8070 - 3X - HG
GIÁ : 160.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lục Bính Bạc - Hái
GIÁ : Liên hệ
( Còn hàng )
Lưỡi 3 BKK: BT632 - MT
GIÁ : 75.000 VNĐ
( Còn hàng )
Gamakatsu BURI SPECIAL
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 1 HR 2106002000 Keen Power For Giant
GIÁ : 65.000 VNĐ
( Còn hàng )
Ngũ Bính Bạc - Vuông
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
Ngũ Bính Bạc - Hái
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
Ngũ Bính Bạc - Xoài
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
LỤC BÍNH Bạc - Bềnh
GIÁ : Liên hệ
( Còn hàng )
LỤC BÍNH Bạc - Xoài Hẹp # 8
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lục Hải Bi - Xoài
GIÁ : Liên hệ
( Còn hàng )
Lục Gamakatsu
GIÁ : 55.000 VNĐ
( Còn hàng )
Tứ Khánh Quái
GIÁ : Liên hệ
( Hết hàng )
Lục C - Thép Nga - Thúng # 8
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lục Bính Bạc - Mũi Kim
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
LỤC C - CHÉP # 11
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop