Lưỡi Câu

Trang

Gamakatsu BURI SPECIAL
GIÁ : 110.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lưỡi 1 HR 2106002000 Keen Power For Giant
GIÁ : 65.000 VNĐ
( Còn hàng )
Ngũ Bính Bạc - Xoài # 10
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
Ngũ Bính Bạc - Xoài # 9
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
Ngũ Bính Bạc - Vuông # 12
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
Ngũ Bính Bạc - Hái # 9
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
Ngũ Bính Bạc - Xoài # 8
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
LỤC BÍNH Bạc - Bềnh # 9
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
LỤC BÍNH Bạc - Bềnh # 6
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
LỤC BÍNH Bạc - Xoài Hẹp # 8
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lục Hải Bi - Xoài # 9
GIÁ : 85.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lục Gamakatsu
GIÁ : 55.000 VNĐ
( Còn hàng )
Tứ Khánh Quái # 15
GIÁ : 155.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lục Bính Bạc - Bềnh # 10
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lục Bính Bạc - Thúng # 7
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
Tứ Khánh Quái # 12
GIÁ : 115.000 VNĐ
( Còn hàng )
Tứ Khánh Quái # 10
GIÁ : 95.000 VNĐ
( Hết hàng )
Lục C - Thép Nga - Thúng # 8
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
Lục Bính Bạc - Mũi Kim # 9
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
LỤC C - CHÉP # 11
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop