Dây Cước Link

Trang

Cước Varivas 30M: Sea Bass Shock Leader Nylon
GIÁ : 180.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 50M: VERMAX IsoZeroHarisuFluoro
GIÁ : 300.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC KAWA - 50m
GIÁ : 45.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 30m - BALSAX - FLUOROCARBON
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 30m - MATCH
GIÁ : 40.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 50M: SUPER ESTER# 5
GIÁ : 170.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC Sunline 50M: PROHARD
GIÁ : Liên hệ
( Còn hàng )
CƯỚC SHIMANO 30M: CL-041E
GIÁ : 440.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC SHIMANO 50M: CL- I31L CLEAR
GIÁ : 430.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước VRV 50M: Super Hera Michiito NYLON PINK
GIÁ : 170.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước VRV 70M: ProStage Extreme FLUORO
GIÁ : 350.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 50M: SUPER FLUOROCARBON
GIÁ : 250.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 50M: HIGH STRETCH Super Fluorocarbon
GIÁ : 300.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 50M: HIGH STRETCH Super Fluorocarbon
GIÁ : 350.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 30m - BALSAX - FLUOROCARBON
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước 30m: REVENTON
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop