Dây Câu

Trang

Cước Varivas 150M: NIGHT RIDER
GIÁ : 220.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 100yds: BASS PRIDE HARD
GIÁ : 265.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: Dead Or Alive STRONG Nylon
GIÁ : 160.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: VERMAX Iso FLOAT
GIÁ : 250.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: 1st STAGE
GIÁ : 270.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 100M: Kurodai SPECIAL OtoshiKomi WHITE
GIÁ : 235.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 100M: Kurodai SPECIAL Orange
GIÁ : 235.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 100yds: COVER BREAKER Green
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: VERMAX IsoZero Fukase YELLOW
GIÁ : 270.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 200M: VERMAX BLUE
GIÁ : 270.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 600M: TOURNAMENT MISTY
GIÁ : 900.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: SUPER SOFT
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: Saltwater VA-G
GIÁ : 220.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: GAME
GIÁ : 250.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 100M: Kurodai SPECIAL Green
GIÁ : 235.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 100M: Kurodai SPECIAL Blue
GIÁ : 235.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước VRV 200M: Vermax Zerofukase Special Yellow
GIÁ : 590.000 VNĐ
( Hết hàng )
Cước VRV 200M: Vermax Zerofukase Special Pink
GIÁ : 590.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước YGK 50m: Galis Castman Absosber
GIÁ : 400.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước VRV 150M: Extra Protect VEP NYLON
GIÁ : 220.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop