Dây Câu

Trang

Cước ASSO 300M: ULTRA CAST
GIÁ : 300.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 150M: ULTRA CAST
GIÁ : 230.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 600m: Bullet Proof
GIÁ : 360.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước VRV 150M: Vermax Zerofukase Special Pink
GIÁ : 590.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước VRV 150M: Vermax Zerofukase Special Yellow
GIÁ : 590.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: Tribute Iso Float
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước GAMAKATSU 160M: SPECIAL L-012 # 2.25 (0.247 mm)
GIÁ : 700.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC SHIMANO 150M: NL-012I
GIÁ : 375.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: VERMAX Iso VLS Suspend
GIÁ : 250.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 200M: VERMAX STRONG
GIÁ : 280.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước GOKETSU 150M
GIÁ : 340.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: Tribute Iso Semi Suspend
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: VERMAX Iso VLS Float PINK
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: VERMAX STRONG
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 200M: VERMAX Iso Zero Ento
GIÁ : 280.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước GAMAKATSU 150M: SPECIAL L-012 # 2.0 (0.233 mm)
GIÁ : 650.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 100yds: COVER BREAKER Natural
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: Dead Or Alive Nylon
GIÁ : 160.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop