Dây Câu

Trang

Cước Balsax 150m: Nano Orange
GIÁ : 180.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Balsax 300m: Nano Orange
GIÁ : 350.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước PLINE 300yds: EF - EVOLUTION
GIÁ : 250.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước PLINE 150m: EXTRUSION
GIÁ : 195.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ÚC 300M: PLATINUM Grey
GIÁ : 395.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ÚC 300M: SUPER - 100
GIÁ : 395.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ÚC 300M: LO-STRETCH PINK
GIÁ : 395.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 100M: Ultra Low Strech
GIÁ : 160.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 300M: Ultra Low Strech
GIÁ : 390.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 150M: Ultra Low Strech
GIÁ : 280.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 600M: TETRAMAX (4 in 1)
GIÁ : 450.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 150M: DIAMONDS
GIÁ : 290.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 150M: Ultra Molecular Shield
GIÁ : 270.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 300M: ULTRA CAST
GIÁ : 300.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 150M: ULTRA CAST
GIÁ : 230.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 600m: Bullet Proof
GIÁ : 360.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước VRV 150M: Vermax Zerofukase Special Pink
GIÁ : 590.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước VRV 150M: Vermax Zerofukase Special Yellow
GIÁ : 590.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 150M: Tribute Iso Float
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước GAMAKATSU 160M: SPECIAL L-012 # 2.25 (0.247 mm)
GIÁ : 700.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop