Dây Câu

Trang

CƯỚC - 100m - SILVER FISH - CÁ BẠC
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150m - RXR KAMELEON
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - PREVIA TOTAL
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Hết hàng )
CƯỚC - 100M- NANO STRONG
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC BALSAX 100M - NANO STRONG FISHING LINE
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC BALSAX 300M - NANO STRONG FISHING LINE
GIÁ KM : 154.000 VNĐ
GIÁ : 220.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước 150m: REVENTON
GIÁ KM : 126.000 VNĐ
GIÁ : 180.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Balsax 150m: Nano Orange
GIÁ KM : 108.000 VNĐ
GIÁ : 180.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Balsax 300m: Nano Orange
GIÁ KM : 210.000 VNĐ
GIÁ : 350.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước PLINE 300yds: EF - EVOLUTION
GIÁ : 250.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước PLINE 150m: EXTRUSION
GIÁ : 195.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ÚC 300M: PLATINUM Grey
GIÁ : 395.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ÚC 300M: SUPER - 100
GIÁ : 395.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ÚC 300M: LO-STRETCH PINK
GIÁ : 395.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 100M: Ultra Low Strech
GIÁ : 160.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 300M: Ultra Low Strech
GIÁ : 390.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 150M: Ultra Low Strech
GIÁ : 280.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 600M: TETRAMAX (4 in 1)
GIÁ : 450.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 150M: DIAMONDS
GIÁ : 290.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước ASSO 150M: Ultra Molecular Shield
GIÁ : 270.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop