Dây Câu

Trang

Cước 30m: REVENTON
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC YOSHIKAWA 150M - BASS ITEM TOURNAMENT EX
GIÁ : 55.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước IX
GIÁ : 30.000 VNĐ
( Hết hàng )
CƯỚC YOSHIKAWA 150M - BASS TOURNAMENT
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC SX NHẬT - 500 M
GIÁ : 95.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC NIKKO 150M
GIÁ : 50.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC TBN (SPAIN) 500M
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước DURA Vàng
GIÁ : 25.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước YGK 100m: Fluorocarbon
GIÁ : 395.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - IGUANA - KỲ ĐÀ
GIÁ KM : 48.000 VNĐ
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - TARANTULA - NHỆN
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150m - GOLD CARP - CHÉP VÀNG
GIÁ : 100.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150M - NANO CARP
GIÁ : 130.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - PREVIA MAX - CÁ MẬP
GIÁ : 130.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150m - PREVIA TOTAL
GIÁ : 130.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - NANO line
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150m - AMERICAN FISH - MỸ
GIÁ : 130.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - RXR KAMELEON
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150m - MATCH VAN BEN
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - IGUANA - KỲ ĐÀ (Cây)
GIÁ KM : 42.000 VNĐ
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop