Dây Câu

Trang

Dù 100m: Big-Fight
GIÁ : 320.000 VNĐ
( Còn hàng )
Dù 100m Galis : Cast Man
GIÁ : 695.000 VNĐ
( Còn hàng )
Dù Daisy 50m: Max Power
GIÁ : 195.000 VNĐ
( Còn hàng )
Dù ASSO 150m: 8xPE Lure Braid
GIÁ : 390.000 VNĐ
( Còn hàng )
Dù ASSO 150m: Evergreen 8xPE
GIÁ : 330.000 VNĐ
( Còn hàng )
Dù VRV 50m: Kurodai Special Chinu- OtoshiKomi PE
GIÁ : 230.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 50M: Hard Top FLUORO
GIÁ : 220.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 30M: Seabass ShockLeader FLUORO
GIÁ : 230.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước DAISY 50m - NS
GIÁ : 180.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC SMN 50M: Limited Pro MasterFluoro CL-I34K
GIÁ : 480.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước PLINE 25m: FLUOROCARBON - CFX
GIÁ : 600.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 50M: MEGA STAGE Kyo Bera Harisu #1.0
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 100M: FUNE HARISU FLUORO
GIÁ : 650.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC Sunline 100M: PRO #4 (0.33)
GIÁ : 390.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 50M: Nylon Shock Leader
GIÁ : 200.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Varivas 50M: PROVERSION V - Hera Harisu (Clear)
GIÁ : 290.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước DUEL - 50M # INTAGE Fluoro # 4(0.33)
GIÁ : 60.000 VNĐ
( Hết hàng )
Cước Varivas 50M: PROVERSION V - Hera MichiIto Green
GIÁ : 290.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop