Chì

Trang

Chì Kẹp Hạt Đỗ - DAISY
GIÁ : 15.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì TQ - Bom Xoay
GIÁ : 18.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ - ISO #QF-YLF001
GIÁ : 40.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì ISO DS# 2B
GIÁ : 20.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì ISO DS# B
GIÁ : 20.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì ISO DS# 3B
GIÁ : 20.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì ISO DS# 4B
GIÁ : 20.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì VRV - Grenade Sinker
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ OLIU VN # 5g - 60 (g)
GIÁ : 0 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ - BALSAX # SUPER SOFT (0.09g-0.70g)
GIÁ : 85.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì dây - DS30 # 1.5
GIÁ : 5.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì dây - DS30 # 1
GIÁ : 5.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ - BALSAX # SUPER SOFT (0.64g-1.50g)
GIÁ : 85.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ - BALSAX # MATCH MIX
GIÁ : 85.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì lá - DS2 # 0.5
GIÁ : 5.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ - HẠT ĐỖ Bọc Caosu #QF-YLF005
GIÁ : 17.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì Tròn xuyên tâm # 15g - 25 g
GIÁ : 3.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chì đầu đạn 2 khóa # 100g - 110g
GIÁ : 0 VNĐ
( Còn hàng )
Chì Iso INOX Daisy # 2, #2.5, #3
GIÁ : 25.000 VNĐ
( Còn hàng )
CHÌ Nón - ISO # QF
GIÁ : 55.000 VNĐ
( Còn hàng )

Trang

Chat với Shop