Cần câu Bolie

Tandem 00060: Cần Invader Ultra S - 3K 12,6 Ft 3,3LB
GIÁ : 3.250.000 VNĐ
( Còn hàng )
Tandem 00069: Cần Phantom XT 12 Ft 3,5LB
GIÁ : 1.670.000 VNĐ
( Còn hàng )
Tandem 00067: Cần Phantom XT 12 Ft 3LB
GIÁ : 1.450.000 VNĐ
( Còn hàng )
Tandem 00061: Cần Invader Ultra S - 3K 13 Ft 3,5LB
GIÁ : 4.790.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chat với Shop