Ba Lan

Cước 300m - Tarantula Gold - Nhện Vàng
GIÁ : 350.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước 150m - Tarantula Gold - Nhện Vàng
GIÁ : 240.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - IGUANA - KỲ ĐÀ
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - TARANTULA - NHỆN
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150m - GOLD CARP - CHÉP VÀNG
GIÁ : 100.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150M - NANO CARP
GIÁ : 130.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - PREVIA MAX - CÁ MẬP
GIÁ : 130.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150m - PREVIA TOTAL
GIÁ : 130.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - NANO line
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - RXR KAMELEON
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150m - MATCH VAN BEN
GIÁ : 90.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - IGUANA - KỲ ĐÀ (Cây)
GIÁ KM : 42.000 VNĐ
GIÁ : 70.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100m - SILVER FISH - CÁ BẠC
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 150m - RXR KAMELEON
GIÁ : 120.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC - 100M- NANO STRONG
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC BALSAX 100M - NANO STRONG FISHING LINE
GIÁ : 80.000 VNĐ
( Còn hàng )
CƯỚC BALSAX 300M - NANO STRONG FISHING LINE
GIÁ : 220.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước 150m: REVENTON
GIÁ KM : 126.000 VNĐ
GIÁ : 180.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Balsax 150m: Nano Orange
GIÁ : 180.000 VNĐ
( Còn hàng )
Cước Balsax 300m: Nano Orange
GIÁ : 350.000 VNĐ
( Còn hàng )
Chat với Shop