Nhà cung cấp

Hội Chợ OSAKA Fishing Show T2 /2017

16508898_1813164478945411_7879117808683269919_n.jpg (846×944)

 

16473383_1813164485612077_484560261135753198_n.jpg (960×786)

 

 

16602845_1813164482278744_7741299878829310863_n.jpg (529×960)

 

 

16473706_1813164542278738_6788978629372780065_n.jpg (687×960)

 

 

16427346_1813164528945406_4856105735295156898_n.jpg (720×960)

 

 

16603068_1813164538945405_426845210671108920_n.jpg (718×960)

 

 

16473745_1813164602278732_4311906812038765440_n.jpg (732×947)

 

 

16508543_1813164645612061_1611605419423319038_n.jpg (960×672)

 

 

16473663_1813164688945390_5437039875607823022_n.jpg (684×960)

 

 

16427790_1813164735612052_1939659849016714325_n.jpg (630×960)

 

 

16508304_1813164732278719_383864879732240356_n.jpg (726×960)

 

 

16602814_1813164765612049_9059003999120802494_n.jpg (960×720)

 

 

16640785_1813164785612047_6235359982279995513_n.jpg (960×720)

 

 

16427538_1813164812278711_1044685897470239182_n.jpg (960×778)

 

 

16426240_1813164832278709_2833452641666742081_n.jpg (960×720)

 

 

16508707_1813164862278706_7134031821579890456_n.jpg (960×553)

 

 

16426200_1813164868945372_8759890197882952006_n.jpg (944×608)

 

Một số hình ảnh kỉ niệm trong chuyến đi hội chợ đồ câu ngắn ngày tại OSAKA Nhật Bản T2/ 2017. 


ĐỒ CÂU QUỲNH CHI LÀ ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU MIỀN BẮC TRONG LĨNH VỰC BÁN BUÔN - BÁN LẺ THIẾT BỊ ĐỒCÂU CAO CẤP CHÍNH HÃNG TỪ 2002 ĐẾN NAY.
CHÚNG TÔI TỰ HÀO ĐƯA CÁC SẢN PHẨM ĐỒ CÂU THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI ĐẾN TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM VỚI NGUYÊN GIÁ BÊN HÃNG.

Thời tiết
Sản phẩm mới